Инструмент за увеличаване на пространството

  • 2010
  • печат в/у стена
  • черно-бял печат върху прорачно фолио
  • вариращи размери
  • EA + AP
{}154{/}

-