Монумент

  • 2010
  • двуканална диа-прожекция
  • 2 диа-прожекции, 2 прозрачни диапозитива,
  • вариращи размери
  • EA + AP
Файлове
{}155{/}

-