Разходка в квартала I, II

  • 2007/2008
  • двуканално слайдшоу
  • 5 мин, PAL, цветно, без звук
  • EA 5 + 1AP

"Разходка в квартала" конструира разказ на базата на колекция от изображения (3D модели) взети от презентации на агенции за недвижими имоти и строителни предприемачи. Моделите репрезентират проекти на сгради, ново строителство, заст от строителния бум, на който бяхме свидетели до 2008 година.

Изображенията разкриват определена визия за идеалния дом, домът, "който искаш да притежаваш". Композирани в поредица, тези изображения демонстрират солиден вкус и разбирания за това как трябва да изглежда модерния дом днес. Какви услуги, комфорт и удоволствия този дом трябва да предлага, и какъв начин на живот може да се смята за "щастлив живот". За мен специален интерес представлява полагането на човешки фигури в архитектурния ансамбъл, и вида дейности които тези фигури изпълняват в заобикалящата ги среда.

"Разходка в квартала" предлага медитация върху разбиранията ни за "дома" в климат на икономика ориентирана към стоковия фетиш, глобализация и свободен пазар.

-