Пост-урбанистични пейзажи

  • 2003
  • серия фото-монтажи
  • Durst Theta печат в/у хартия, каширани на алуминий
  • 150x20 см. всяка
  • EA 5 + AP
  • колекции: Hilger Contemporary, Vienna, Софийска градска художествена галерия, София

Вглеждането в постсоциалистическия град София от страна на художниците започва доста късно. Когато промените са настъпили необратимо. Един от първите, които не просто забелязват, а осъзнават, че нещо се случва, е Красимир Терзиев. В серията „Постурбанистични пейзажи" (2003) той хиперболизира действителността. Кучетата - сериозен и все още неразрешен проблем на демокрацията - владеят града. Огромните им силуети са днешният лендмарк на София, независимо дали става дума за центъра или за крайните квартали.

 Мария Василева, "София - разкази в картинки", Сeминар_BG, Брой 2. Направи си сам град, 5 Януари 2010
<http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy2/item/249-sofia-razkazi-v-kartinki.html>

{}260{/}

-

ЕА 6 + AP

колекции Hilger Contemporary, Vienna; Софийска градска художествена галерия