Разходка в квартала II

  • 2007/2008
  • серия фотографии
  • 60 цветни готографии
  • 20/30 см. всяка
  • EA + AP

Серията от фотографии следват новите строежи, никнещи ежедневно по улиците на София по време на бума на строителството до 2008 година.

Във всеки кадър, фокусът е върху присъствието на 3D модел на планираната сграда на строителната площадка. Това присъствие създава напрежение между настоящото състояние и проекцията в бъдещето.

-