Фифти фифти

  • 2014
  • две огледални половини Фифти фифти (Лява част) / Фифти фифти (Дясна част)
  • бяло платно разрязано наполовина, опънато на две еднакви подрамки, съпроводено с текст
  • 50/50 см
  • EA + AP

Бях любезно поканен да взема участие в проект иницииран от Фондация Beneton. 

[...] съвременни художници от България ще бъдат част от колекция Imago Mundi, демократичен и глобален проект, който е достигнал от 2008 г. насам впечатляващ маршрут: от Латинска Америка до САЩ, от Китай до Индия, от Източна Европа до африканските страни и Австралия [...]

Бях озадачен от рамката на проекта: селекция от 100 български художници, утвърдени и млади са помолени да работят на малко платно – 10 х 12 cm – предоставено от фондацията [...] и след това да дарят произведението на колекцията. Притесни ме еднопосочността на процеса, която проекта чертае и прекариата на моята позиция. Търсех начин да въведа измерение на реципрочност. Макетният нож дойде на помощ. Даденото ми платно разрязах наполовина вертикално. Едната половина остана на подрамката и бе дарена  на Imago Mundi със заглавие “Петдесет на петдесет (дясна половина)”. Задържах другата половина, която опънах на нова подрамка като работа-близнак (“Петдесет на петдесет (лява половина)”), съществуваща за себе си, но и отразяваща контекста на собственото си производство и огледалната си половинка в колекция Imago  Mundi.

-