[...] Suspended

  • април 2020
  • експериментален филм
  • 8:38 мин., FHD (протретен формат), звук
  • EA 5 + 2 AP

"Краткият експериментален филм използва формулата на класическия съспенс, за да илюстрира усещането за травма. Драматичната музика, фокусирането върху близък визуален периметър, снимането „от ръка“, което осигурява потискащото „клатене“ на кадъра – всичко това предизвиква реакция на физическо и емоционално ниво. Днес свързвано с ендемичната ситуация, видеото всъщност отправя много по-широко предупреждение далеч отвъд конкретиката на момента. Филмът също съдържа ирония – зад смразяващото напрежение на повърхността всъщност показва просто един празен апартамент (ателието на художника), а съспенсът в звука е изграден на базата на семпли, които пристигат като готова библиотека със софтуера за видео монтаж. Това е един реди-мейд съспенс – всеки може да си го създаде, както му харесва."

Мария Василева. откъс от кураторския текст към изложбата Красимир Терзиев: Нов световен ред, 2020, галерия Структура

-

Красимир Терзиев: Нов световен ред, 16 — 27 юни 2020, галерия Структура, куратор: Мария Василева