[...] Suspended Има неща, които знаем, че знаем. Има неща, които знаем, че не знаем. Има неща, които не знаем, че не знаем. Има неща, които не знаем, че знаем.

Нов световен ред

април 2020, серия работи върху хартия, молив в/у хартия, 60/84 см. всяка (нерамкирана)

"Както винаги в работите на Терзиев, сериозността е примесена с хумор и ирония. Названието препраща към конспиративните теории за световно господство, но минимализмът на обектите иронично подсказва, че вече може би няма над какво толкова да се господства. Останали са парчета от действителността, а и самата действителност отдавна не е цялостна. Разделението на одушевени и неодушевени предмети, обособяването на „самотни острови“, на които защитено, но без връзка с останалия свят, плуват камъни, дървета и животни, рисува представата за разпадащия се свят. Човекът въобще отсъства от картинката – може би вече е изчезнал, може би наблюдава през люка на тайно убежище. Появява се единствено като графична стилизирана фигура от инструкции за употреба в диптиха, който показва как правилата са разбъркани, външната помощ е неадекватна и усилията за „сглобяване“ на света по стария ред са напразни. [...] Серията рисунки на базата на инструкциите за сглобяване на продукти на голяма търговска верига визуализира по индиректен начин логиката на мерките, които следваха една след друга и обещаваха решение/спасение/успокоение при точното следване на инструкциите, които съдържаха, но вместо това бяха въвеждани/отменяни и отново въвеждани по частичен и често нелогичен начин, създавайки хаос, объркване и в резултат подсилваха паниката. Резултатът от „прави 1, 2, 3…“ водеше до сглобяването на нестабилни и нелогични конструкции, а не на завършена структура."

Мария Василева. откъс от кураторския текст към изложбата Красимир Терзиев: Нов световен ред, 2020, галерия Структура

Красимир Терзиев: Нов световен ред, 16 — 27 юни 2020, галерия Структура, куратор Мария Василева

Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт. Можете сами да решите дали искате да разрешите бисквитките или не.