Дух, който някога е бил успокояващо познат

  • 2019
  • фотограметричен модел
  • 4К видео, 2 мин., портретен формат, без звук
  • вариращи размери
  • AE 5 + 1 AP

Триизмерен модел, построен по метода на фотограметрията на базата на “намерени фотографии” - снимки, направени при неконтролирани обстоятелства от голяма
група от хора без връзка с един друг, но с общ обект на интерес - обществен паметник. За да се постигне обема на триизмерен модел са необходими фотографии от всички възможни ъгли, покриващи периметъра на паметника. При неконтролираните обстоятелства на правене на снимки от нормалните любители на фотографията, разбира се, такова покритие не е възможно. Винаги остават бели полета на оптически несъзнаваното. Така че, финалният триизмерен модел, произведен на базата на такива снимки би бил очаквано несъвършен. Но именно това ниво на несъвършенство е от интерес в този случай, защото разкрива колективните конвенции на движение и лимити на възприятието. Новият обект,
генериран от обективите на множество, което споделя общ апарат за производство на изображения има виртуални измерения.
Обектът на интерес е паметникът, построен през 1981 г. като символичен център на целия градоустройствен план около НДК, част от мащабна кампания по случай 1300- годишнината от основаването на българската държава, инициирана от тогавашната социалистическа държава, наречена Народна република България, и лично от дъщерята на държавният лидер Тодор Живков, Людмила Живкова. През 2017 г. монументът е съборен поради влошаването му, причинено от дълги години неглижиране, съчетано с преобладаващите понастоящем негативни настроения спрямо близкото минало на комунистическото управление.
Както първоначално прогнозирах, разчитайки само на случайни снимки, направени от минувачи или професионални фотографи през 1980-те, доведоха до модели, фрагментарни (осеяни с “дупки” на местата, до които никоя камера не е успяла да достигне) и деформирани (в областите, където софтуерът е неспособен да интерпретира правилно данните в Декартовата равнина). Получи се обемен визуален израз на публичната памет.

-

История помежду, 13 авг — 30 сеп, 2020, Музей за история на София, куратор Весела Ножарова