МЕЖДУ МИНАЛОТО 
КОЕТО Е НАПЪТ ДА СЕ СЛУЧИ 
И БЪДЕЩЕТО
 КОЕТО ВЕЧЕ Е БИЛО

2021, проект за временна художествена инсталация в градска среда, площадка „Мавзолей“, 2022 г.
, програма “Навън“ на Столична община, Дирекция „Култура”,

Обосновка

Проектът се развива в хоризонтална структура на площадката на бившия мавзолей на 
Георги Димитров, в противовес на вече осъществените вертикални структури 
на “Бронзовата кула“ и “Един човек“ в рамките на програмата за временни художествени намеси в това натоварено с реминисценции място в сърцето 
на града.
За разлика от акцентирането на погледа отдалеч и вертикалната насоченост към небето, които предните два проекта ползват, тук се предлага структурата на кръг, положен хоризонтално върху терена, позволяващ поглед отдалеч единствено през нощта когато надписът светне, но заедно с това и обживяване на самата структура през цялото време с предоставянето на възможността хората да седнат върху буквите в кръг и станат част от произведението в символичен но и в съвсем физически приобщаващ план.

Пространство на въздействие и взаимодействие

Фигурата на кръга се ползва нашироко в моделирането на пространства, които подчертават нейерархична структура на взаимодействие, демократичност на вземане на решения или просто неформално общуване (в древността: племенният съвет, в модерността: Европейският парламент, брейнсторминг сесии).
Текстът, изписан в кръга предлага определено интензивно усещане за настоящето на това пропито със символика място. Той е отворен за интерпретации от всеки, не сочи с пръст, не поучава, не се натрапва, само приканва за участие и въвличане в създадения мизансцен.
Проектът планира специална позиция на медиатор, който да курира и програмира дискусионен форум, защото освен формата, която инсталацията предоставя, е необходимо да има и силен събитиен генератор, който да притегли хората на това място на регулярен интервал от време.

Съобщението

Текстът е израз на едно особено усещане за настоящия момент, 
в който пребиваваме: усещане за усукване в историческото време, при което миналото се преработва, пренаписва и въобразява наново в забързани темпове.
Разрушават се паметници на исторически личности от колониалното минало или пък тези от комунистическото минало, 30 години след падането на Берлинската стена; дострояват се древни крепости със съмнителна археологична легитимност; различни конспиративни теории преразглеждат историята, за да намерят улики, водещи до световни заговори; нови национални произходи, древни корени… Накратко, кипи усилен труд върху моделирането на различни моменти от миналото наново и наново.
В същото време въобразяването на бъдещето е все по-затруднено и се мисли или през рециклирани ретро-футурологични образи от 1970-те или бива изцяло аутсорснато към машините и технологиите.
Опитът за осъзнаване на това особено усукване на времето е синтезиран в изречението: 
„Между миналото което е на път да се случи и бъдещето което вече е било“.

3D визуализация Желко Терзиев

архитект Делчо Делчев

конструктор Галя Крумова

типографски консултант Кирил Златков

продукция и инсталация Неон БГ

В пресата

Диана Попова. Изкуството в града изисква смелост - от всички, Портал Култура, 05.04.2022

Диана Попова. Навън и Открито – в градската среда, в предаването Музей в ефира, Програма Христо Ботев, БНР, 28.03.22

Да поседнем върху миналото - там, където беше мавзолеят, Площад Славейков, 31.01.2022

Зелма Алмалех. Красимир Терзиев: Изкуството иска доверие, Въпреки, 06.02.2022

Интервю на Светослав Николов с Красимир Терзиев и Мина Минов, Изкуство с призив за отговорност към настоящето и грижа за околната среда в програма „Навън“ на Столична община, БТВ Радио, 28.02.2022

Яна Пункина. Проектите в програма "Навън" като покана за разговор, Българско национално радио, Програма Христо Ботев, Какво се случва, 18.04.22, 08:33

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.