Storm Door

  • 2022
  • инсталация в общественото пространство
  • четирикрила въртяща се врата, стомана, алуминий, огледало
  • 2/2/2 м
  • продуцирана от програмата на Donumenta "Heritage Today/Tomorrow", община Регенсбург
  • Площад St. Kassians, Регенсбург

Инсталацията "Storm Door" представлява четирикрила въртяща се врата, чиито четири крила се пресичат на 90 градуса, оформяйки кръст. Кръстът представлява парадигматична форма за изграждане на много градове (обикновено се среща там, където се пресичат два пътя), която Терзиев използва в работата си. Първоначалното градоустройство на Регенсбург, което води началото си от римския легионен лагер Кастра Регина, също се основава на формата на кръст: външните стени образуват правоъгълник с порти в центъра на всяка страна, които свързват пресичащите се главни улици под прав ъгъл. Едната улица минава от изток на запад, а другата - от север на юг. Те предлагат ориентация под формата на кардиналните точки N-E-S-W, които представляват основните посоки на розата на ветровете и са в основата на съвременната навигация.

С творбата "Буревестник" Терзиев включва хората в тази структура и им предлага нови гледни точки към себе си и към пластовете история в околния пейзаж. Зрителите се отразяват в двупосочните огледала на въртящите се врати и разпознават зад тях доказателства за собствената си история. Който движи въртящата се врата, създава нова форма на ориентация и позволява на аспектите на историята и настоящето да се слеят.

Валтер Бенямин привежда поетичната фигура на Ангела на историята, чийто поглед е насочен към миналото (като купчина отломки), но бурята, идваща оттам, го издухва към бъдещето. Хората, които общуват в инсталацията "Буреносната врата", са поканени да играят ролята на Ангела на историята, но да насочват вятъра с движението на четирите крила на въртящата се врата.

-