Фантазии от убежището

  • 2022
  • color photographs
  • pigment print on Hahnemühle Photo Rag Baryta 315g paper mounted on dibond, framed
  • 80/110 cm each
  • EA 5 + 1 AP

Композитни снимки, извлечени от фотограметричен модел на дома, с всички грешки, които софтуерът създава в процеса на преобразуване на двуизмерността на снимката в триизмерността на реконструирания модел.

-