Има зими за които никой не е подготвен (Пролет)

  • 2023
  • инсталация
  • кора от липа, полиестерна смола, дървен палет
  • вариращи размери

Във виртуалните светове все по-усъвършенствано се симулират механиката и законите на физиката от „реалния свят“. Технологията за получаване на фотореалистични среди с изключително висока разделителна способност вече е налице, но това все още е свят на повърхности, които отчаяно се опитват да се държат така, сякаш под и зад тях има нещо различно от изчисление. Колкото по-„реални“ стават виртуалните симулации, толкова повече се увеличават проблемите в реалния свят.

Тези парчета дърва за огрев съществуват между реалното и виртуалното. Отстранени от съдържанието си, те все още поддържат перфектната идея за дърва за огрев. К.Т.

-

Отвъд всякакъв разум. В огледалото на сюрреалистичните времена, 13 април — 3 юни, 2023, галерия Структура, София, куратор Грегор Янсен