За кризата в ритъм

  • 2012
  • перформанс
  • проект на Красимир Терзиев и Георги Арнаудов
  • Метростанция Западен парк, Фестивал "За хората и мястото"

Метростанция Западен парк. Анасамбъл  музиканти се събира в определен час на деня за да изпълни произведение със сюжет: епичните събития, свързани със световната финансова и икономическа криза от 2008-2012.

Либретото проследява събитията, на които, макар и от дистанция станахме свидетели през последните четири години: краха на жилищните пазари, последван от банкови фалити, последвани от политически кризи, сътресения в национални икономики,  действия на национални и наднационални институции и т.н., в центъра на които неизменно циркулират невъобразими до степента на абстракция суми пари.

Напрежението между високо-естетизирания, и емоционално заредения  език на живото изпълнение, и безстрастния език на финансовите доклади дава форма на проекта.

с участието на музикантите Андрония Попова, Атанас Хаджиев, Десислава Андоноваa, Димитар Карамфилов, Георги Дончев, Михаил Йосифов, Стоян Божков, Вера Шандел
асистент продукция: Андрония Попова
видео & фото документация: Калин Серапионов & Агенция Прима
1 - 9 декември, 2012, Metrostation "Zapaden park"

Фестивал за изкуство в общественото пространство, Западен Парк "За хората и мястото"
Проект на Фондация Кредо Бонум и Софийска община
видео документация: Калин Серапионов & Агенция Прима

-