Проследяващ (себе си) кадър

  • 2011
  • триканална видео инсталация
  • 8:39 мин. лууп, FHD 1080P, PAL, цветно, звук
  • 200x7000x1000 см
  • разпространение: Argos Centre for Art & Media, Брюксел
  • 5 + 2AP

В терминологията на киното проследяващ кадър (tracking shot; dolly shot) е кадър, в който камерата е монтирана на мобилна платформа (camera dolly), задвижвана по релси за да осъществи движението на погледа в кадъра. Обикновено това движение е ориентирано спрямо субект от разказваната история. В случая на Проследяващ (себе си) кадър кадъра е ориентиран спрямо апарата, който го произвежда. Кадър, затворен в траекторията на собственото си движение.

Мобилната платформа е снабдена с две камери: една, снимаща по посока на движение, и втора — обратно на посоката. Релсите са ограничен брой модули, сглобяващи се един към друг за да постигнат крива на движение с определена дължина. Екип от трима грип асистенти се грижи да осигури постоянна възможност за движение напред въпреки ограничения брой релси. Това се постига с демонтаж на релсите, които платформата вече е оставила зад себе си, и монтаж на същите отново пред нея.  

Двете камери документират усилията на екипа по монтаж (пред) и демонтаж (зад платформата) на модулните релси на фона на сменящата се околна градска среда и случайни минувачи. 

Проект на Красимир Терзиев
1-ви оператор: Антон Бакарски
2-ри оператор: Калин Серапионов
Фотография на продукцията: Желко Терзиев
Грип асистенти: Атанас, Димитър, Стоян
Асистент продукция: Мартин Пенев

Продуцирана от Unlimited/Мтел Нагрди за съвременно изкуство 2011

композиция на канал A+B (прожекции)

-

Preview of the 3 channels composition (excerpt 4'19" MPEG-4 1080x459px) 

Installation Guide

Dimensions (flexible): 11.60 m / 6.20 m / 2 m
Channel A + B:
2 horizontaly aligned projections 168 x 300 cm. each, with 20 cm margin in between.
>> option 1: frontal projection, projectors mounted on the ceiling
>> option 2: backprojections, projectors laying on the floor
Channel C:
TV Monitor
Playback:
Synchronous playback of the 3 channels from 00:00:00 to 08:39:00