Монумент на изтеклото време

  • 2013
  • нефункциониращ лаптоп, гравюра в/у LCD екран
  • 30x33x27 см
  • частна колекция, Пловдив
Използвайки вече станали класически средства на изкуството - рисунка и акварел, колаж, документална фотография, обект - авторът предлага специфична дистанция между познатото и погледа, склонен да интерпретира и "ре-композира" в зависимост от уменията и навиците си, от тактическите си нужди. Един от обектите в изложбата носи названието "На чисто" (2013) и предлага да се преразгледа територията на... България. Другият - „Монумент на изтеклото време" (2013), е (авто)портрет на фанатичния "юзър". "Картата на маршрути между световете" (2010) и "Пазарите са..." (2013) нагледно убеждават, че няма география, а само политикономия. Илюзиите ни, любими и не чак толкова, се тълкуват в изложбата и стимулират въпроси към нашата визуална ориентация в света.

откъс от представянето на изложбата Красимир Терзиев: Космополис, Галерия ИСИ-София, 2013; куратор Яра Бубнова

-