На чисто

  • 2013
  • обект
  • релефна географска карта, пластмаса, рамка
  • 70x100 см (рамкирана)
  • EA 5 + 1AP

"На чисто" използва намерен обект - релефна карта на България, произвеждана за образователни цели, обичайно заемаща стените на класните стаи. Картата е обърната с гръб и рамкирана, като по този начин всички маркери и обозначения на места са скрити, а земния релеф е трансформиран в негативен обем. Смътно позната за онези, които познават територията, но в в същото време почти неразпознаваема.

-