Short History of Certain Type of Photography

  • 2018
  • фото-инсталация
  • директен печат, модифициран плексиглас
  • пет панела 70/90 см всеки
  • EA 5 + 1AP

-