Призраци по улиците

  • 2022
  • видео
  • 0:51 мин, HD видео, 16:9, без звук
  • part of the series Incidents

Кратка сцена, заснета случайно на улицата в рядък момент, когато системата за улично осветление проявява чувство за хумор, държейки се като светлините в танцов клуб. Кой би забелязал една улична лампа в нормални условия, но когато тази лампа има отклоняващо се поведение, тя придобива присъствие в човешкия свят.

-