Дух във влака

  • 2022
  • видео
  • 3:16 мин, HD видео, 9:16 (портретен формат), звук
  • EA 5 + 2AP
  • from the series

Кратка сцена, заснета случайно в полупразен нощен влак, в който автоматична врата със сензор за движение е загубила контрол или безплътни същества постоянно влизат и излизат от вагона. Регистрирането на духове от задгробния живот във визуално изображение е един от популярните жанрове на ранната фотография в края на XIX в., съпътстващ спиритичните сеанси. Автоматичната врата е невидима по замисъл, но когато се повреди, тя се превръща в Deus ex machina, MacGuffin, двигател на мистериозен сюжет.

-