Мону-ментално

  • 2011
  • експериментален филм
  • 13:33 мин., HD, PAL, цветен, Dolby Digital
  • разпространение: Argos Centre for Art & Media, Брюксел
  • 5 + 2AP
  • колекция АртПроджект Депо, София

Видео наблюдение на парка пред Паметника на Съветската армия. Място за прекарване на свободното време, разговори, практикуване на любимия спорт, или просто пиене на бира. Камерата наблюдава отстранено, от дистанция сцените от свободното време на младежите и тяхното поведение. Впоследствие, при монтажа, изображението се смесва с аудио семпли от игралното кино: атмосфери, бийтове, мотиви подсилващи напрежението (всичко което в теорията на киното се нарича „екстра-диегезис“).

Имплантирането на звукови кодове от наративното кино върху непрозрачните за интерпретация видео сцени е експеримент с подсъзнателния „монтаж“ на действителността, който всеки зрител прави на базата на представи, интерпретации и догадки, които рядко съдържат цялата информация за дадено събитие. Увеличаването на свободното време, комбинирано с потоците медийни образи конструиращи света за нас е резервоар за въображението, за ролеви игри, конструиране на идентичности, на мисии и каузи. Тази течна среда между реалност и фикция е изпълнена с очакване и скрит драматизъм. 

оператор: Калин Серапионов
видео монтаж: Красимир Терзиев
звукова композиция и аудио монтаж: Красимир Терзиев

Мону-ментално 2011, превю

-