Карта на маршрути между световете

  • 2010
  • цветен принт
  • архивен пигментен печат в/у 310 г. безкиселинна хартия
  • 60/260 см
  • EA + AP

-