Инсталации

 • 2022
 • сайт-специфик инсталация
 • 2022
 • инсталация в общественото пространство
 • 2022
 • модифицирани пластмасови столове
 • 2020
 • гравюра на Телевизионен екран
 • 2019
 • инсталация
 • 2019
 • гравюра на LED TV екран
 • 2019
 • гравюра на екрана на таблет
 • 2019
 • инсталация
 • 2019
 • инсталация
 • 2018
 • фото-инсталация
 • 2015
 • серия от ч.б. принтове
 • 2013
 • обект
 • 2010
 • двуканална диа-прожекция
 • фото-серия
 • 2005
 • 1996
 • инсталация
 • 1996
 • инсталация