Видео работи

 • 2022
 • компютърно генерирано видео
 • 2016-17
 • дигитално слайдшоу
 • 2016
 • четириканална видео инсталация, текст, фотографии
 • 2012
 • перформанс
 • 2011
 • триканална видео инсталация
 • 2011
 • експериментален филм
 • 2008/09
 • двуканална видео инсталация
 • 2007/2008
 • двуканално слайдшоу
 • 2007/2008
 • серия фотографии
 • 2006
 • триканална видео инсталация
 • 2005
 • експериментален документален филм
 • 2004
 • двуканална видео инсталация
 • 2004
 • двуканална видео инсталация
 • 2002
 • експериментален филм
 • 1999
 • триканална видео инсталация
 • 1998
 • Closed Circuit видео инсталация
 • 1997
 • експериментален филм