Фотография

 • 2018
 • фото-инсталация
 • 2017
 • фотомонтаж
 • 2016-17
 • дигитално слайдшоу
 • 2016
 • четириканална видео инсталация, текст, фотографии
 • 2016
 • вестник за гледане
 • 2015
 • фотомонтаж
 • 2014
 • фото-колаж
 • 2007/2008
 • двуканално слайдшоу
 • 2007/2008
 • серия фотографии
 • фото-серия
 • 2005
 • 2003
 • серия фото-монтажи